Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Draaginsigne Gewonden uitgereikt

Op maandag 18 februari heeft burgemeester Buddenberg het militaire Draaginsigne Gewonden uitgereikt aan de heer D. de Vries. De uitreiking vond plaats temidden van familie, vrienden en bekenden.

Het militaire Draaginsigne Gewonden

De heer De Vries ontving deze onderscheiding als uiting van respect voor de verwondingen die hij heeft opgelopen tijdens zijn uitzending naar Libanon in 1979/1980 waar hij onder de vlag van de Verenigde Naties als militair deel nam aan operatie Unifil.

Waardering

De uitreiking van het Draaginsigne Gewonden is een bijzondere aangelegenheid. Het benadrukt de brede maatschappelijke waardering die toekomt aan actief dienende militairen, veteranen en vaarplichtige zeelieden die lichamelijk of psychisch gewond zijn geraakt onder oorlogsomstandigheden. In zijn toespraak ging de burgemeester hier uitgebreid op in.

Purple Heart

Sinds de meidagen van 1940 van 1940 zijn er meer dan 650.000 Nederlandse militairen ingezet voor de verdediging van Nederland en de voormalige overzeese gebiedsdelen en voor de handhaving van recht en vrede over de gehele wereld. Tot op heden is aan iets meer dan 4.300 het Draaginsigne Gewonden toegekend. Hieruit blijkt het unieke karakter van het ereteken. Het door veteranen hooglijk gewaardeerde draaginsigne is vergelijkbaar met het bekende "Purple Heart" in de Verenigde Staten.

Verklaring Draaginsigne Gewonden

Het Draaginsigne Gewonden werd op 11 oktober 1990 bij ministerieel besluit ingesteld. De toekenning kan slechts één keer en uitsluitend bij leven geschieden. Het zilveren Draaginsigne Gewonden is kruisvormig met daarop de spreuk ‘vulneratus nec victus’, wat betekent ‘gewond, maar niet verslagen’. De verticale balk heeft een lauriertak, dat een gewondenstreep voorstelt zoals die voor 1990 aan gewonde militairen werd toegekend. Vier leeuwen op het blok beelden de stoktoppen van de vaandels en standaarden van de krijgsmacht uit. Met het draaginsigne ontvangt de gedecoreerde een door de minister van Defensie ondertekende oorkonde.