Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Dorp 2003 (geldend)

Het grootste deel van het woongebied Dorp is in de periode na de tweede wereldoorlog gerealiseerd. Dorp heeft echter een langere geschiedenis.

Tot op de dag van vandaag worden er in het gebied nieuwe woningen gebouwd. Omdat de woonwijk een groot aantal jaren bestaat neemt het aantal aanvragen voor bouwvergunningen toe. Voor het gebied gelden meerdere bestemmingsplannen waardoor het planologische systeem versnipperd is. Hierdoor biedt het een onvoldoende kader voor het voeren van een eenduidig beheerbeleid. Daarnaast ontstaat op een aantal locaties de behoefte aan nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. In de geldende bestemmingsplannen is niet altijd de daarvoor gewenste (planologische) ruimte aanwezig. Doel van dit bestemmingsplan is om te komen tot een eenduidige regeling voor de wijk.

Documenten