Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Dodenherdenking 2013

Op zaterdag 4 mei vindt de jaarlijkse herdenking plaats van alle burgers en militairen van het Koninkrijk der Nederlanden die waar ook ter wereld tijdens de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen.

Herdenkingsmonument voor oorlogsslachtoffers in het Emmapark

In Pijnacker vindt de herdenking plaats bij het monument in het Emmapark. In Nootdorp gebeurt dat tegelijkertijd bij het monument in de Dorpsstraat.

Pijnacker

Van 19.00 tot 19.30 uur vindt een herdenkingsdienst plaats in de RK Kerk Joannes de Dooper. Het Vrouwenkoor Cadans zal hier zingen en burgemeester F.H. Buddenberg houdt een herdenkingsrede. Na afloop, omstreeks 19.35 uur, vertrekt een stille tocht naar het monument in het Emmapark. De stoet wordt voorafgegaan door de stille troms van Drumfanfare Haaglanden. Het verkeer wordt hiervoor opgehouden. Bij het monument staat een erewacht van de Scouting en muziekvereniging Harmonie Excelsior Pijnacker verzorgt de muziek. Om 20.00 uur worden de twee minuten stilte in acht genomen en zingen aanwezigen het Wilhelmus, gevolgd door de kranslegging. Kransen of bloemen worden gelegd door o.a. het gemeentebestuur, Scouting Pijnacker, het Beraad van Kerken, kinderen van het Stanislascollege en de Vereniging van Oud Militairen Indiëgangers. Hierna worden de overige belangstellenden uitgenodigd langs het monument te lopen en hun bloemen bij het monument te leggen.

Nootdorp

Op zaterdag 4 mei worden om 19.00 uur in de NH Kerk aan de Dorpsstraat met een sfeervolle, eenvoudige plechtigheid degenen herdacht, die hun leven gaven in of door de Tweede Wereldoorlog. Dat begint met een plechtigheid vanaf 19.00 uur in de NH-kerk in de Dorpsstraat. Tijdens deze plechtigheid zullen muziekstukken gespeeld en gezongen worden door Harmonie Nootdorp en Close Harmony groep Close2u. Diverse teksten worden voorgedragen en loco-burgemeester P. van Haagen houdt een rede.
Rond 19.45 uur volgt een korte wandeling naar het monument naast het Raadhuis. Bij het monument zal een erewacht worden gevormd door een delegatie van oud commando’s uit de provincie Zuid-Holland. Scouting Nootdorp reikt bloemen uit die belangstellenden bij het monument kunnen neerleggen. Om 20.00 uur worden de twee minuten stilte in acht genomen waarna aanwezigen het Wilhelmus zingen. Vervolgens leggen afvaardigingen van het gemeentebestuur en van het bestuur van de Oranjevereniging kransen. Daarna kunnen de belangstellenden hun bloemen neerleggen bij het monument.

Meer informatie

Voor meer informatie over de dodenherdenking in onze gemeente kunt u contact opnemen met Hermine Overmaat, medewerkster Kabinetszaken, tel. 14 015.