Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Dode vissen in Nootdorp

Er zijn helaas heel wat dode vissen in Nootdorp. Vanaf 16 juni 17.30 uur krijgt het Hoogheemraadschap van Delfland hier meldingen over binnen. Het gaat om sloten bij de straten Waddenzee en Combinatieweg.

Logo Hoogheemraadschap van Delfland

Onderzoek

Delfland heeft ter plekke de situatie onderzocht en de waterkwaliteit gemeten. Het zuurstofgehalte is in orde, wat erop duidt dat de vissen niet aan de warmte zijn bezweken. De gemeente controleert nog of er door een riooloverstort vervuiling in het water terecht is gekomen, als eventuele oorzaak. Maar omdat het voornamelijk om dode karpers gaat, wordt er ook gedacht aan een virus dat alleen karpers treft. Dat wordt verder onderzocht.

Opruimen

Omdat de gevonden vissen al een aantal dagen dood waren, kunnen die niet meer worden onderzocht - dat is alleen mogelijk als de vis net dood is. Zodra Delfland een dergelijke vis heeft aangetroffen, sturen ze deze op voor nader onderzoek. De locatie waar de dode vissen zijn aangetroffen, wordt - net als de omliggende sloten - extra in de gaten gehouden. De dode vissen worden opgeruimd. Daar helpt de visvereniging aan mee. Zij leggen de overleden vissen op de kant. Delfland haalt ze daar zo snel mogelijk weg. Door de warmte gaan de dode vissen snel stinken. Delfland ruimt de vissen zo snel mogelijk op, maar kunnen niet voorkomen dat u tijdelijk geuroverlast ervaart.

Niet aanraken

Omdat de doodsoorzaak nog onbekend is, vragen we u de dode dieren niet aan te raken of zelf op te ruimen. Ook is het -preventief- verstandig contact met het water te vermijden. Dat geldt voor uzelf, uw kinderen, maar bijvoorbeeld ook voor uw hond.