Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Discussieavond energiemaatregelen

Maandag 17 juni ging de gemeente in gesprek met inwoners, ondernemers en tuinders over de energiebeleidsagenda.

Vier zonnepanelen op een plat dak

De toekomstige energiebeleidsagenda bevat een pakket van mogelijke maatregelen, toegespitst op Pijnacker-Nootdorp, die de gemeente zou kunnen nemen om in 2050 klimaatneutraal te zijn.
In de discussies waren ook raadsleden, het Milieuplatform en woningbouwcorporaties betrokken. In totaal deden zo’n 30 personen mee. De avond leverde heel wat informatie op voor de toekomst.

Van 35 naar 3 miljoen?

De discussie werd geprikkeld met een presentatie van CE Delft. Dit adviesbureau heeft berekend dat dat de energiekosten in deze gemeente alleen al 35 miljoen euro per jaar zijn. Deze kosten kunnen (theoretisch) in het jaar 2050 worden teruggebracht tot 3 miljoen euro. Dat is echter alleen als echt alle huishoudens en bedrijven in de gemeente energiebesparende maatregelen nemen. In drie workshops over ‘huishoudens’, ‘bedrijven’ en ‘glastuinbouw’ noemde elke deelnemer mogelijkheden om het energiegebruik te laten dalen.

Maatregelen

Wethouder Jaap van Staalduine heeft het erg gewaardeerd dat iedereen zich zo betrokken voelde en meedenkt: ‘De input van de avond wordt verwerkt in de maatregelenlijst bij de energiebeleidsagenda. Deze wordt na de zomer aan de raad ter bespreking aangeboden.’