Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Dilemma parkeren en groen in Koningshof

Bij het opnieuw inrichten van de wijk wordt ook gekeken naar de benodigde parkeerplaatsen. Op sommige plekken zijn de parkeermogelijkheden aan de krappe kant. We maken daarom steeds een zorgvuldige keuze tussen groen en parkeren, mede op basis van parkeertellingen.

Geparkeerde auto's in een straat in Koningshof Pijnacker

In de periode dat de wijk Koningshof werd gerealiseerd, ruim dertig jaar geleden, waren er vrijwel geen huishoudens met twee auto’s. En bovendien waren de auto’s destijds smaller dan tegenwoordig veelal het geval is. De nieuwe parkeerplaatsen worden volgens de huidige norm aangelegd.

Evenwicht

In nieuwe inrichtingsplannen proberen we een optimale afweging te maken tussen het aantal parkeerplaatsen en (het behoud van) bomen en struiken.