Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Digitaal aanvragen standplaatsvergunning

Standplaatshouders opgelet! Dien voor het jaar 2014 uw aanvraag voor een nieuwe standplaatsvergunning of verzoek tot verlenging digitaal in.

Wilt u in Pijnacker-Nootdorp met een kraam of wagen goederen of etenswaren verkopen? Dan heeft u hiervoor een standplaatsvergunning nodig.

Logo eHerkenning

Minder papierwerk

Een standplaatsvergunning is een vergunning voor het innemen van een standplaats op of aan de (openbare) weg, of op een voor het publiek toegankelijke plaats in de open lucht. Een vergunning kunt u aanvragen voor bijvoorbeeld een viskraam, een bloemenstalletje, een ijskraam of een andere verkoopwagen. De aanvraag kunt u Direct Digitaal Doen met eHerkenning. Dat is eenvoudig, met minder papierwerk en ook nog tijdbesparend.

Waarom een standplaatsvergunning?

Door het uitgeven of weigeren van een standplaatsvergunning kan de gemeente haar taak tot handhaving van de openbare orde uitvoeren. Het is niet de bedoeling dat de gemeente met deze vergunning ingrijpt in de concurrentieverhoudingen.

Wat moet ik doen?

De standplaatsvergunning moet u bij de gemeente aanvragen/verlengen, uiterlijk acht weken voordat u de standplaats wilt innemen. Hiervoor gebruikt u het digitale aanvraagformulier Standplaats innemen. Daarvoor heeft u eHerkenning nodig.