Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Dienstverlening aan ondernemers, Burgerjaarverslag 2010

Dit hoofdstuk gaat voornamelijk over: Servicepunt Bedrijven, Starterstraject, Ondernemersplatform en Inkoop & aanbesteding.

Servicepunt Bedrijven

Met het Servicepunt Bedrijven hebben ondernemers één aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie. Het Servicepunt is digitaal bereikbaar via Servicepuntbedrijven@pijnacker-nootdorp.nl. Ondernemers kunnen hier terecht voor informatie over economische ontwikkelingen en hulp bij aanvragen en afhandeling vergunningen. Maar ook voor grondverkoop bedrijvenparken, begeleiding bij vestiging en verplaatsing en de locatietoets.

De locatietoets is een instrument, ontwikkeld door het Servicepunt Bedrijven, waarmee de ondernemer die zich wil vestigen, verplaatsen of uitbreiden, binnen 10 werkdagen kan vernemen of dit mogelijk is. En zo ja welke vergunningen hierbij nodig zijn. Eventuele knelpunten kunnen zo vooraf beter worden ingeschat. Dit versnelt de procedures. Het formulier voor de locatietoets is digitaal beschikbaar. In 2010 hebben 61 ondernemers (in 2009 57) van deze dienst gebruik gemaakt.

Antwoord voor bedrijven is hét (digitale) startpunt van de overheid voor ondernemers. Ondernemers zien in een oogopslag met welke regels, vergunningen en belastingen ze te maken krijgen en de subsidies die ze kunnen aanvragen.

Starterstraject

Sinds 2009 heeft de gemeente het starterstraject-convenant gesloten met de Kamer van Koophandel. Met het starterstraject krijgt de startende ondernemer in Pijnacker-Nootdorp de gelegenheid om goed voorbereid van start te gaan met hun bedrijf en zo de slagingskans te verhogen. Ondernemers kunnen hun eigen pakket aan informatie en diensten samenstellen. In een aantal adviesgesprekken kan de ondernemer met een bedrijfsadviseur het ondernemersplan doorspreken. De ondernemer kan gebruik maken van een team van adviseurs en specialisten op het gebied van financiën, marketing, belasting, juridische zaken en bedrijfsadministratie. Ook kan hij deelnemen aan startersbijeenkomsten. In 2010 hebben 22 deelnemers aan dit traject deelgenomen. In 2009 namen 19 starters deel.

Starterstraject bij collega’s aanbevelen

De deelnemers ervaren de diensten als zeer positief. Het gemiddelde oordeel ligt tussen goed en zeer goed. Uit onderzoek van de Haagse Hogeschool blijkt dat bijna alle ondernemers zeggen het starterstraject bij collega’s te zullen aanbevelen.
Bron Kamernieuws herfst 2010.

Ondernemersplatform

We willen een nieuw en vernieuwend economisch beleid. Integraal beleid dat stimulerend is voor bedrijven. Toegespitst op ondersteuning en een aanpak waardoor de gemeente Pijnacker-Nootdorp daadwerkelijk wordt ervaren als partner van het bedrijfsleven. Het nieuwe ondernemersplatform is onze partner bij het vormgeven van een meer samenhangend sociaal-economisch en ruimtelijk-economisch beleid. Met de ondernemers brengen we het economisch groeiperspectief van onze gemeente in kaart. We overleggen bovendien met het platform over uitvoering van gemeentelijke taken, die het bedrijfsleven betreffen.

Inkoop & aanbesteding

In deze economisch moeilijke tijd doen marktpartijen in het algemeen een dringend beroep op de overheid om opdrachten versneld uit te geven. Plaatselijk wordt die roep versterkt door lokale partijen die ook graag meer opdrachten vanuit de gemeente zien komen. De gemeente Pijnacker-Nootdorp is even als andere overheden bij het verstreken van opdrachten gebonden aan regels. Ook voor (hele) kleine opdrachten geldt immers dat die niet discriminerend en transparant verstrekt moeten worden. Uitgaven boven een bepaalde geraamde waarde moeten zelfs volgens een Europees voorgeschreven procedure aanbesteed worden.

Als gemeente zijn we altijd op zoek maar marktpartijen die als partner met ons meedenken over de levering van producten en diensten. Gunning van opdrachten gebeurt vrijwel altijd op basis van prijs en kwaliteit. De inkoop- en aanbestedingsprocedures proberen we zo laagdrempelig mogelijk te maken, gericht op het product of dienst die de gemeente op dat moment nodig heeft. Ook lokale partijen kunnen daarmee voor die opdrachten in aanmerking komen. Als gemeente zijn we in gesprek met lokale ondernemers om daar waar ruimte in de regelgeving dat toelaat, lokale partijen nog meer te betrekken bij te vergeven opdrachten. In 2010 is daarmee een pilot project begonnen. Afhankelijk van de resultaten zullen we dat in 2011 zeker voortzetten.