Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Dialoog Subsidiebeleidskader

Twee maal een protestmars, een veelvuldig ondertekende petitie, een druk bezochte avond in het Bestuurscentrum, schriftelijke inspraakreacties: er is veel gaande rond het concept-subsidiebeleidskader. Donderdagavond 23 mei zet de raad een volgende stap op weg naar besluitvorming.

Fanfareleden in uniform

Vooruitblik: op weg naar een besluit

Op donderdag 23 mei spreken de gemeenteraad en het college met elkaar over de opbrengsten van de dialoog en de ingezonden reacties op het concept-subsidiebeleidskader. In deze vergadering verzamelt de raad alle informatie die ze nog nodig heeft om een politiek standpunt in te kunnen nemen over het voorstel van het college. In juni spreken raad en college opnieuw met elkaar, met als doel het vaststellen van het subsidiebeleidskader door de gemeenteraad.

Terugblik: maatschappelijke dialoog

Ruim 50 vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties spraken op 15 mei met de raadsleden over het concept-subsidiebeleidskader. Er is begrip voor het feit dat er bezuinigd moet worden. Het college neemt daarbij de in april vastgestelde visie op het sociaal domein als uitgangspunt: ‘eigen kracht’ is leidend. Het gemeentebestuur vraagt van inwoners om zélf te regelen en te betalen wat kan, maar blijft ondersteuning bieden aan groepen die dat echt nodig hebben. Dit is vertaald in een voorstel voor subsidiëring van organisaties en verenigingen.

Veel organisaties zijn bereid om in te leveren en mee te denken. Maar tegelijkertijd geven de organisaties aan het moeilijk te krijgen zonder de bijdrage van de gemeente. Verenigingen vrezen voor hun voortbestaan. Ze geven aan activiteiten te moeten beëindigen, halveren of fors te moeten inleveren op kwaliteit. Er is gesproken over het investeren in de samenwerking tussen de organisaties. Over de (on)mogelijkheden van het binnenhalen van geld op andere manieren, bijvoorbeeld via het verhogen van contributies en sponsoring. De aanwezigen vinden het voorgenomen besluit te drastisch en vragen om temporisering. Het is nu aan de raad om alle signalen uit de samenleving te wegen op weg naar een besluit over het subsidiebeleidskader.