Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Denk mee over de invulling van Katwijk & Nieuwkoop

Pijnacker-Nootdorp maakt een nieuw bestemmingsplan voor Katwijk en Nieuwkoop. Eén van de eerste stappen is het maken van een visieverkenning die het (toekomst) beeld voor het gebied schetst. We nodigen u van harte uit om een reactie te geven op de visie of om deze in te vullen met ideeën of concrete initiatieven.

Wat is een visieverkenning?

Een visieverkenning is nieuw voor de gemeente. Het is een eerste stap in het maken van een nieuw bestemmingsplan. Met de visieverkenning willen we bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden meer betrekken bij het maken van een nieuw bestemmingsplan.

Deelgebieden

Katwijk en Nieuwkoop bestaat uit de deelgebieden. Elk met eigen mogelijkheden en kenmerken. Per gebied nodigen we u uit om de mogelijkheden te verkennen en met ideeën of initiatieven te komen.

Lees er alles over op de themapagina; Denk mee over de invulling van Katwijk & Nieuwkoop.

Documenten

Wilt u alle stukken bekijken die bij de visieverkenning horen of een reactie indienen? Kijk dan op de pagina Katwijk & Nieuwkoop Visieverkenning (ter inzage)