Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Definitief Ontwerp Wijkontsluiting Pijnacker Noord

Het Ontwerp van de Wijkontsluitingsweg in de wijk Pijnacker Noord is verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO).

Impressie van wijkontsluitingsweg

Dank aan alle bewoners die een reactie hebben gegeven op het schetsontwerp. Naar aanleiding van uw opmerkingen hebben we het plan op een aantal punten aangepast. Hieronder volgt een toelichting op de verkeersmaatregelen, het groen en de winkels.

30 km gebied

Het verkeer dat vanaf de Oostlaan de Meidoornlaan inrijdt of, aan de andere kant, vanaf de Noordweg de Nobellaan in, ziet direct dat het hier om een 30 km gebied gaat aan de zogeheten poortconstructie. Om dit nog eens te benadrukken zijn in het tracé van de weg snelheid remmende maatregelen opgenomen, zoals plateaudrempels en een wegversmalling. Aan beide kanten van de weg, die wordt uitgevoerd met geluidsarme klinkers, komt een fietssuggestiestrook en, waar mogelijk, een stoep. Bovendien worden alle kruisingen ingericht als gelijkwaardige kruisingen, dus ‘rechts gaat voor’.

Het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid. Naar aanleiding van alle reacties op de voorgelegde parkeeroplossingen bij de Meidoornlaan ter hoogte van de Heesterbuurt is uiteindelijk gekozen voor haaksparkeren aan de Meidoornlaan. Een groene en verkeersveilige oplossing, zeker met de voorgestelde extra diepe parkeervakken. Verder ligt langs de weg een grasberm met bomen en wordt de ruimte rondom de winkels aan de Meidoornlaan opgefleurd met plantenbakken. Bij de winkels komen verder fietshekken en ook een trap met rolstoelvriendelijke hellingbaan om het hoogteverschil tussen de brug en de winkels te overbruggen. Meer details, zoals het soort stenen en beplanting vindt u in het Definitief ontwerp onder Wonen en Leven>Bouwen en Wonen>Herinrichting Pijnacker Noord>Wijkontsluitingsweg en op de website van de wijkvereninging www.pijnacker-noord.nl.