Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Definitief ontwerp Vrouwtjeslant fase 4 weer stukje dichterbij

Begin september 2015 heeft de gemeente 26 huishoudens een enquête toegestuurd, waarin de mening werd gevraagd over een aantal bomen. Hier leest u meer over de uitkomsten.

Kaartje Vrouwtjeslant fase 4

Veel bomen moeten worden gekapt voor de rioolvervanging en herinrichting van Vrouwtjeslant fase 4. Een aantal bewoners wil graag zo veel mogelijk bomen sparen. Zeven bolesdoorns langs de Sytwinde hoeven voor de rioolvervanging en nieuwe parkeervakken niet weg, maar de gemeente wil graag een laan van nieuwe lindebomen aanplanten. De linde is ook in fase 1 tot en met 3 geplant, waardoor na afronding van fase 4 een aaneengesloten geheel ontstaat.

Mening bewoners

Om de bewoners tegemoet te komen heeft de gemeente via een enquête de mening van de belanghebbende bewoners gevraagd. Dit zijn bewoners die zicht op de bomen hebben vanuit de woning. Hen is gevraagd of ze nieuwe bomen willen of de oude behouden moeten blijven? Resultaat hiervan is dat vier bomen in het ontwerp worden ingepast (niet gekapt), de overige drie bomen worden gekapt.

Definitief ontwerp

De verwachting is dat het definitieve ontwerp in november door het college wordt vastgesteld. Bewoners van Vrouwtjeslant fase 4 worden hierover per brief geïnformeerd. Na vaststelling van het ontwerp kan de kapvergunning worden aangevraagd. Vóór de rioolvervanging en herinrichting start (begin 2016), organiseert de gemeente een informatieavond.