Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Definitief Ontwerp Heesterbuurt

Het Voorlopig Ontwerp van de Heesterbuurt is verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp.

Plattegrond van de Heesterbuurt

Mede dankzij de vele reacties van bewoners ligt er nu een mooi ontwerp klaar om een bestek voor te maken en aan te besteden zodat de ophoging en herinrichting van de buurt van start kan gaan.

Een paar punten op het gebied van verkeersveiligheid, groen en spelen lichten we hieronder toe:

Verkeer en parkeren

Om het onderscheid tussen de rijbaan en voetgangersstroken te vergroten wordt een kleurverschil aangebracht in de materialen. In de Mr. Dr. Van der Helmlaan is dit onderscheid nog verduidelijkt door een hoogteverschil tussen trottoir en rijbaan. Daarnaast komen, op plekken met voldoende ruimte, uitstapstroken langs parkeerplaatsen om het uitstappen te vergemakkelijken. Voor het parkeren bij de Meidoornlaan is naar aanleiding van alle reacties op de voorgelegde parkeeroplossingen gekozen voor haaksparkeren aan de wijkontsluitingsweg zelf. Achter de parkeervakken loopt een pad, met daarnaast een brede groenstrook met bomen tot aan de woningen. De straten zijn voorzien van drempels en in de Mr. Dr. Van der Helmlaan is rekening gehouden met de woningen.

Groen, spelen

Er worden geen bomen geplaatst in de Bremlaan, Magnolialaan, Ribeslaan en Vuurdoornlaan. Het aanbod aan bewoners om een boom in de voortuin te planten op kosten van de gemeente blijft bestaan. Gekozen kan worden uit twee soorten. De spelaanleiding Seringenlaan is achterwege gelaten. Hier komt een grasveld met bollen zoals aan de Jasmijnlaan. Meer over de overige speelplekken en andere details leest u in het definitief ontwerp onder Wonen en Leven> Herinrichting Pijnacker Noord > Heesterbuurt, en op de website van de wijkvereniging www.pijnacker-noord.nl.