Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

De Scheg 2019, voorontwerpbestemmingsplan (ter inzage)

Op 21 november 2019 heeft de gemeenteraad besloten het voorontwerpbestemmingsplan ‘De Scheg 2019’, vrij te geven voor inspraak en vooroverleg. Vanaf donderdag 28 november 2019 ligt dit voorontwerp gedurende zes weken ter inzage.

De Scheg is één van de gebieden in Pijnacker-Nootdorp die moet voorzien in een aanzienlijke woningbehoefte die er de komende jaren nog zal zijn in de regio. Het gebied zal voorzien in de ontwikkeling van een duurzame en gevarieerde woonwijk met maximaal 350 woningen.

Ligging plangebied

De Scheg is gelegen aan de noordzijde van Pijnacker. Het plangebied wordt ingeklemd tussen de RandstadRail en het lint de Vlielandseweg/Nieuwkoopseweg. Het plangebied bevindt zich ter hoogte van het buurtschap Vlieland. Ten oosten bevindt zich het bedrijventerrein Boezem West. Ten westen van de RandstadRail ligt de wijk Pijnacker Noord.

Inzage

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. De stukken kunnen tevens hieronder worden ingezien en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan krijgen.

Inspraakreactie

Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team Ruimte.

Een digitale reactie kunt u indienen door het formulier inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan De Scheg 2019 in te vullen.

De gemeenteraad heeft in het verleden meerdere malen aangegeven dat het moment waarop een bestemmingsplan wordt herzien ook hét moment is waarop burgers hun wensen met betrekking tot bouwen en gebruik bij de gemeente bekend zouden moeten maken. Eenieder die dergelijke wensen binnen het plangebied heeft en die nog niet aan de gemeente kenbaar heeft gemaakt, wordt uitgenodigd om dat in reactie op het voorontwerpbestemmingsplan te doen.

Inloopavond 10 december

Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt een inloopavond georganiseerd. Op dinsdag 10 december 2019 wordt u van 19:00 uur tot en met 21:00 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker de gelegenheid geboden om nader te worden geïnformeerd over de inhoud en de procedure van het bestemmingsplan.