Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

De Scheg 2019, voorontwerpbestemmingsplan (in procedure)

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘De Scheg 2019’ heeft ter inzage gelegen.

De Scheg is één van de gebieden in Pijnacker-Nootdorp die moet voorzien in een aanzienlijke woningbehoefte die er de komende jaren nog zal zijn in de regio. Het gebied zal voorzien in de ontwikkeling van een duurzame en gevarieerde woonwijk met maximaal 350 woningen.

Ligging plangebied

De Scheg is gelegen aan de noordzijde van Pijnacker. Het plangebied wordt ingeklemd tussen de RandstadRail en het lint de Vlielandseweg/Nieuwkoopseweg. Het plangebied bevindt zich ter hoogte van het buurtschap Vlieland. Ten oosten bevindt zich het bedrijventerrein Boezem West. Ten westen van de RandstadRail ligt de wijk Pijnacker Noord.

Inzage

De stukken kunnen hieronder worden ingezien en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraakreactie

Tijdens de inzagetermijn kon iedereen een inspraakreactie indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp,