Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

De Drie Ster, ontwerpwijzigingsplan (in procedure)

Het ontwerpwijzigingsplan ‘De Drie Ster’ heeft ter inzage gelegen.

Bestemming

Met dit wijzigingsplan wordt beoogd een deel van de betreffende percelen aan de Stoomweg 17/19 te Nootdorp te wijzigen. Het wijzigingsplan heeft tot doel de bestemming ‘Bedrijventerrein’ te wijzigen naar de bestemming ‘Water’ en de vigerende bestemming ‘Water’ te wijzigen naar ‘Bedrijventerrein’ (zie verbeelding voor het exacte plangebied). Het ontwerpbestemmingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien. De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kon iedereen een zienswijze indienen bij de gemeenteraad.