Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

De Drie Ster, gewijzigde vaststelling wijzigingsplan (in procedure)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat hij bij besluit van 28 januari 2020 het wijzigingsplan ‘De Drie Ster’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het gewijzigde wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. Tevens is het vastgestelde wijzigingsplan hieronder digitaal beschikbaar en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl

Bestemming

Het wijzigingsplan strekt ertoe de feitelijke en de juridische situatie aan de Stoomweg 17/19 te Nootdorp met elkaar in overeenstemming te brengen.

Beroep instellen

Tijdens de inzagetermijn konden belanghebbenden beroep instellen.