Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Convenant veiligheid in en om de school

Namens de gemeente Pijnacker-Nootdorp ondertekende wethouder José van Egmond van onderwijs op donderdag 15 november het convenant veiligheid in en rond de school.

Convenant veiligheid

De ondertekening vond plaats tijdens het Lokaal Educatief Overleg (LEO) en vloeit voort uit het Jaarplan Integrale Veiligheid 2012 & 2013.

Beleidsmedewerker Marc Wiese (integrale veiligheid) vertelde aan de hand van dit filmpje http://youtu.be/rhq59lsCis0 dat pesten het eerste thema is dat in 2013 gezamenlijk wordt opgepakt.

Samenwerking

Onder voorzitterschap van de bestuurder van scholengemeenschap Octant hebben betrokken partijen samengewerkt aan het tot stand komen van het convenant schoolveiligheid en een handelingsprotocol. Betrokkenen zijn: de gemeente Pijnacker-Nootdorp, het openbaar ministerie, de politie Haaglanden, de stichting scholengroep Holland, de stichting katholiek onderwijs Pijnacker, Lucas Onderwijs, Octant (bestuur voor protestants christelijk onderwijs voor basisscholen), Laurentiusstichting, Casa tweetalige Montessorischool, SKS alles kids BV, Kern kinderopvang Randstad BV en de stichting kinderopvang Pijnacker.

Schoon, veilig en leerzaam

Het convenant formaliseert de huidige ad hoc samenwerking en legt doel, rollen en werkwijzen vast. Gezamenlijk wordt er gewerkt de volgende onderwerpen:

  • Een schone, veilige en leerzame leefomgeving voor kinderen
  • Meer inzicht en informatie over veiligheidsthema’s en incidenten die op en rond school spelen
  • Een goede communicatie tussen partners over veiligheidsaspecten
  • Het aanpakken van gezamenlijke veiligheidsthema’s

Praktische afspraken

Bij dit convenant horen een plan van aanpak en een handelingsprotocol. Dit plan van aanpak is een document met concrete praktische afspraken tussen de individuele school, politie en voor deze school belangrijke partners. Het handelingsprotocol is een document waarin wordt aangegeven hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag en incidenten. Zowel het plan van aanpak als het handelingsprotocol zijn in overleg met de betrokken partijen opgesteld. De uitvoering van het plan van aanpak en het handelingsprotocol wordt jaarlijks geëvalueerd.