Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Containers voor kunststof en glas aan de Pinksterbloem

In Pijnacker-Nootdorp wordt herbruikbaar huisvuil apart ingezameld via containers voor glas, papier, textiel en plastic verpakkingen.

Twee ondergrondse containers voor het restafval

De containers van de Kievitsbloem zijn verplaatst naar de Pinksterbloem in Nootdorp. Zo zijn ze voor inwoners beter bereikbaar.

Gescheiden inzameling

De gemeente streeft naar ten minste 65% gescheiden inzameling van het herbruikbare afval. Vorig jaar is door onderzoeksbureau IPR-NORMAG bekeken hoe we dit kunnen bereiken. Het bureau adviseert onder meer de inzamelcontainers op beter bereikbare plekken te zetten, zoals bij hoofdontsluitingswegen van wijken. Vooruitlopend op andere maatregelen zijn de containers van de Kievitsbloem daarom verplaatst naar de Pinksterbloem. De Pinksterbloem sluit direct aan op een hoofdweg (de Oudeweg) en is hierdoor beter bereikbaar voor inwoners, ook uit andere wijken van Nootdorp. De kunststof containers zijn inmiddels verplaatst, de glascontainers volgen binnenkort.