Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Contactpersonen Pijnacker Noord

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over het project Pijnacker Noord kunt u terecht bij de gemeente Pijnacker Nootdorp.

Heeft u vragen over de uitvoering herinrichtingswerkzaamheden in Pijnacker Noord, dan kunt u terecht bij de opzichter.

Opzichter Pijnacker Noord

Rob van der Haak
e-mail: r.vanderhaak@pijnacker-nootdorp.nl
telefoon: 06 51177232

Projectmanager Pijnacker Noord

Marieke van der Heijden
e-mail: m.vdheijden@pijnacker-nootdorp.nl
telefoon: 015 - 362 68 66

Civiel Projectleider Pijnacker Noord

Peter Bol
e-mail: p.bol@pijnacker-nootdorp.nl
telefoon: 015 - 362 68 71

Samenwerking

De gemeente werkt actief samen met wijkbewoners en de wijkvereniging Pijnacker Noord. Bijvoorbeeld in de werkgroepen.

Wijkvereniging

Voorzitter: J. v.d. Berg. De wijkvereniging kunt u bereiken via e-mail info@pijnacker-noord.nl. Neem ook een kijkje op de website via www.pijnacker-noord.nl.

Werkgroep Uitvoering

Dhr. J.J. van der Elst

Werkgroep sociale activiteiten

Dhr. B. Ennema (voorzitter)

Dunea (water)

Voor vragen over de werkzaamheden van Dunea kunt u terecht bij de heer Haket, kwaliteitsdeskundige Dunea: tel. 06-255 46 325 (storingen tussen 08.00 en 16.00 uur) en de heer Janssen, projectleider Dunea: tel. 079 - 347 15 73. Storingen buiten kantoortijden kunt u melden via tel.: 088 - 347 47 47.

Stedin (gas en stroom)

Voor algemene vragen over gas en stroom kunt u bellen met 088 - 895 71 20. Voor vragen over de uitvoering en bij storingen tussen 08.00 en 16.00 uur kunt u contact opnemen met de heer de Snoo van aannemersbedrijf Visser en Smit Hanab, tel.: 06 - 50 225 681.
Voor storingen tussen 16.00 en 08.00 uur belt u met het Nationaal storingsnummer Gas en Stroom 0800 9009.