Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Commissie behandeling bezwaarschriften

Tegen gemeentelijke beslissingen kunt u in veel gevallen bezwaar maken. De Commissie behandeling bezwaarschriften (CBB) adviseert de gemeente over de te nemen beslissing. Meestal volgt de gemeente het advies van de commissie.

Onafhankelijke commissie

De voorzitter en de leden van deze commissie zijn onafhankelijk. Zij maken geen deel uit van de gemeentelijke bestuursorganen en zijn daaraan ook niet ondergeschikt.

Samenstelling commissie

  • de heer J. Burgwal (voorzitter)
  • mevrouw mr. W.M.G. Bergveld (lid)
  • de heer mr. G.H. Clemens (lid)
  • de heer mr. A. Horneman (lid)
  • de heer mr. A.A.C.J. Janssen (lid)
  • mevrouw mr. S. van Teijlingen-Bos (lid)

Jaarverslag commissie

De commissie behandeling bezwaarschriften brengt jaarlijks een verslag uit over haar werkzaamheden. De burgemeester besteedt in het burgerjaarverslag aandacht aan de behandeling van bezwaarschriften.

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken? Ga dan naar de pagina Bezwaarschrift indienen in het loket.