Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

College sluit af met positief resultaat

Het college sluit de vierjarige collegeperiode -financieel gezien- af met de Jaarrekening 2013 die in mei aan de nieuwe gemeenteraad wordt voorgelegd. Een jaarrekening met een positief resultaat.

Opgerolde eurobiljetten

Een prestatie op zich na een periode waarin vele moeilijke beslissingen genomen moesten worden zoals bezuinigingen op de uitgaven en afschrijvingen op grondexploitaties. Maar, dankzij een strak financieel beleid staat de gemeente Pijnacker-Nootdorp er financieel gezond voor.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de afgelopen periode een gedegen financieel beleid gevoerd en diverse maatregelen genomen op het gebied van weerstandsvermogen, risico-beheersing en schuldpositie. Dit beleid werpt nu zijn vruchten af en dat laten we de (nieuwe) gemeenteraad graag weten. Binnenkort overhandigt het college een informatiedossier met daarin onder meer een overzicht van het gevoerde financiƫle beleid, genomen besluiten met redenen waarom, aangevuld met aanbevelingen voor de toekomst.