Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Collecte Stichting ZOA

Stichting Zuidoost-Azië heeft een vergunning om te collecteren van 3 tot en met 9 april in de gemeente Pijnacker - Nootdorp

ZOA biedt Hulp aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict. ZOA draagt bij aan een nieuw perspectief van Hoop waarin mensen in waardigheid en onderling vertrouwen samenwerken aan hun toekomst. Samen met de getroffen gemeenschappen werkt ZOA aan verder Herstel totdat zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Meer informatie

Meer informatie over de Stichting ZOA vindt u op hun website www,zoa.nl.