Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Centrum Pijnacker 2018, ontwerpbestemmingsplan (in procedure)

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum Pijnacker 2018’ heeft ter inzage gelegen.

Het ontwerpbestemmingsplan is hieronder te downloaden en via www.ruimtelijkeplannen.nl te bekijken. Het bestemmingsplan betreft het centrum van Pijnacker en directe omgeving. De exacte begrenzing staat weergegeven op de verbeelding (plankaart) van het bestemmingsplan.

Tegelijkertijd heeft ook het Ontwerpbesluit hogere grenswaarden bestemmingsplan Centrum Pijnacker 2018 ter inzage gelegen.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kon u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad.