Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Centrum Nootdorp (geldend)

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft het bestemmingsplan “Centrum Nootdorp” gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben met ingang van donderdag 15 augustus 2013 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tevens zijn de stukken hieronder te downloaden en digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Er is in deze periode gelegenheid geweest om beroep in te stellen bij de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State.

Plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan “Centrum Nootdorp” wordt begrensd door de Sportparkweg in het noorden, door de Meidoornlaan in het oosten, door het water ten zuiden van de Dorpsstraat in het zuiden en door de Kerkweg in het westen. Dit bestemmingsplan vormt de planologische regeling voor het centrumgebied van Nootdorp en omvat de winkelcentra Parade en Mercato, de Oranjewijk, de Dorpsstraat, het hoofdveld van voetbalvereniging RKDEO, de voormalige brandweerkazerne en omgeving alsmede woonzorgcentrum Veenhage. Het plan heeft een overwegend conserverend karakter en beoogt aan de actualiseringsverplichting vanuit de wetgeving te voldoen.