Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Burgerparticipatie, burgerjaarverslag 2010

Meedenken en invloed uitoefenen op ons beleid, dat is burgerparticipatie. Een gemeente komt pas echt tot leven als inwoners zoveel mogelijk worden betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van beleidsplannen.

Daarom willen we samen met onze inwoners invulling geven aan de toekomst van onze gemeente.

Regelmatig vragen we onze inwoners om hun wensen en/of mening kenbaar te maken. Dit zorgt voor breed gedragen besluiten en maakt de plannen uitvoerbaar. Daarnaast zijn er ook andere manieren waarop inwoners hun mening kenbaar kunnen maken.

De manieren van inspraak op een rijtje

 1. Klankbordgroepen met inwoners en diverse belangengroeperingen.
 2. Informatie- en inloopavonden: Tijdens dit soort avonden informeren wij inwoners in diverse fasen over de toekomstplannen in of rondom hun wijk.
 3. Spreekrecht: Tijdens vergaderingen van de raadscommissies en gemeenteraad kunnen inwoners inspreken. Of een persoonlijke toelichting geven op een brief aan de raad of commissie.
 4. Maandelijks spreekuur van de burgemeester en de wethouders. Hier kunnen inwoners hun specifieke vragen stellen.
 5. Verkeersspreekuur om verkeersonderwerpen aan de orde te stellen.
 6. Wijkschouw: Tijdens een wijkschouw gaat de gemeente met bewoners en betrokken instanties de wijk in om naar de bewoners luisteren, te weten wat er speelt en samen oplossingen te bedenken die het wonen in de wijk (nog) prettiger kunnen maken.

Voorbeelden van actieve betrokkenheid van inwoners

Lees meer over voorbeelden van actieve betrokkenheid van inwoners:

 • Maatschappelijke dialoog
 • www.jonginpijnacker-nootdorp.nl
 • Jeugd en Jongerenwerk
 • Wmo-raad
 • Adviesraad Werk & Inkomen
 • Vrijwilligerswerk
 • Woonwensenonderzoek
 • Wijkgericht werken

Te downloaden

De complete lijst van alle manieren waarop inwoners zijn betrokken bij beleidsvraagstukken en projecten vindt u in het document 'Burgerjaarverslag 2010, Burgerparticipatie'.