Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Burgerpanel TNS NIPO

Om de mening van inwoners over bepaalde onderwerpen te peilen werkt de gemeente Pijnacker-Nootdorp met een burgerpanel. Het betreft Gemeente@home van TNS NIPO.

Het panel vormt een dwarsdoorsnede van de lokale bevolking en bestaat uit minimaal 150 inwoners. De deelnemers worden door TNS NIPO geselecteerd. Het burgerpanel van de gemeente staat altijd paraat.

gemeente@home

De deelnemers aan het burgerpanel gemeente@home worden door TNS NIPO voorzien van software waarmee de vragenlijsten ingevuld kunnen worden. Onderzoekers verwerken de verzamelde gegevens in een rapport.

Onafhankelijk onderzoek

De vraagstelling wordt bepaald in overleg en samenwerking met onderzoekers/adviseurs van TNS NIPO. Dit is een extern marktonderzoeksinstituut en dus geheel onafhankelijk van de gemeente. De uitkomsten van de onderzoeken worden gebruikt voor de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid.