Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Burgerjaarverslag 2013 (deel 2)

Burgemeester Buddenberg: “Als burgemeester breng ik elk jaar verslag uit over de kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening en de mogelijkheden voor u om mee te praten en mee te denken over onze plannen. De komende weken informeer ik u daarover in een aantal artikelen.”

Klachten

We willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. U vindt bijvoorbeeld dat de afhandeling van uw zaak of de beantwoording van uw brief te lang duurt. U kunt dan een klacht indienen. In 2013 zijn 91 klachten ingediend. In 2012 waren dat er 57. 93% is binnen 6 weken afgehandeld. 55% van de klachten was gegrond. Inwoners, die in het gelijk gesteld zijn met hun klacht, krijgen van de gemeente een bloemenbon. Als dank voor het ‘leermoment’ om onze dienstverlening te verbeteren.

Bezwaren

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u daartegen in veel gevallen bezwaar maken. Voor het behandelen van bezwaarschriften is een commissie van onafhankelijke deskundigen ingesteld. In 2013 ontving de gemeente 130 bezwaren. Flink minder dan de 210 bezwaren in 2012. 80% is binnen 12 weken afgehandeld. 29% van de bezwaren was gegrond.

Burgemeester Buddenberg:

“We besteden veel aandacht aan het informeel en oplossingsgericht afhandelen van klachten en bezwaren. Als eerste stap gewoon eens bellen met de indiener van het klacht of bezwaar om te kijken wat we kunnen betekenen. Dit verdient de voorkeur boven het doorlopen van formele procedures. Informele behandeling gaat namelijk meestal sneller en leidt vaker tot tevreden inwoners.”

Melding

Via het digitale Meldpunt Leefomgeving kunt u vragen, verzoeken of meldingen uit uw omgeving aan de gemeente doorgeven. Bijvoorbeeld over zwerfvuil, bestrating, groen, speelterreinen, overlast, schades, vernielingen, enzovoorts. In 2013 ontvingen we 2.913 meldingen (2012: 2.797), waarvan we 81% binnen 10 werkdagen hebben afgehandeld.

Meer informatie?

Lees meer over het indienen van een klacht, bezwaar of melding onder Loketten>Alle producten en diensten