Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Burgerjaarverslag 2013 (deel 1)

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil excellente dienstverlening leveren. Als gemeente willen wij onze klanten goed van dienst zijn: klantgericht, deskundig en efficiënt.

Burgemeester Buddenberg: “Als burgemeester breng ik elk jaar verslag uit over de kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening en de mogelijkheden voor inwoners om mee te praten en mee te denken over gemeentelijk beleid. De komende weken informeer ik u daarover in een aantal artikelen.”

Digitaal loket

U kunt alle dagen van de week, 24 uur per dag, terecht bij het digitale loket op deze website. In het digitale loket vindt u onze digitale producten. In 2013 kon u 82 producten digitaal aanvragen met behulp van DigiD en eHerkenning. Elektronisch betalen kan met Ideal. In 2013 zijn 3190 producten via ons digitaal loket aangevraagd. Dit is een flinke verhoging ten opzichte van 2012 (1901 producten).

Onze ‘top 5’ qua aantallen digitale producten is:

  • Aangifte verhuizing: 869
  • GBA-uitreksel: 448
  • Aangifte verloren/gevonden voorwerpen: 307
  • Verklaring hoofdbewoner: 241
  • Automatiche incasso: 234

Op afspraak

Burgemeester Buddenberg: “Om u snel aan de balie in het gemeentekantoor te kunnen helpen, werken we uitsluitend op afspraak. U kunt op de website zelf een afspraak inplannen op een dag en tijd die u uitkomen. Maar u mag ons ook bellen voor een afspraak.”

Dienstverlening aan ondernemers

De gemeente wil een bijdrage leveren aan het versterken van het ondernemersklimaat in de gemeente. Dat doen we door klantgerichte dienstverlening, oplossingsgericht meedenken met ondernemers en het beperken van regeldruk. Het gemeentelijk accountteam heeft hierbij een centrale rol. Dit team slaat een brug tussen de gemeentelijke organisatie, ondernemers en andere belanghebbenden. Ondernemers kunnen voor al hun vragen terecht bij het accountteam.
We organiseerden twee keer een meet & greet bijeenkomsten voor ondernemers in de horeca & detailhandel en in de glastuinbouw. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomsten leggen ondernemers en gemeente contacten met elkaar en delen zij kennis en ervaringen.

Openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur geeft iedereen het recht om bij de overheid om informatie te vragen. Uitgangspunt is dat alle informatie openbaar is. Dat is alleen anders als er dwingende redenen zijn om bepaalde informatie niet openbaar te maken. In 2013 zijn 52 verzoeken om openbaarheid van informatie bij de gemeente ingediend; aan 87% van de verzoeken is voldaan, 13% is afgewezen omdat ze bijvoorbeeld onder de uitzonderingsgronden van de wet vielen.