Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Burgerjaarverslag 2010

Met het burgerjaarverslag 2010 leg ik als burgemeester verantwoording af over de kwaliteit van onze dienstverlening en de manier waarop wij inwoners hebben betrokken bij ons beleid.

Als inwoner heeft u recht op een organisatie die klantgericht handelt en werkt. En met burgerparticipatie willen we de afstand tussen inwoners en de gemeente verkleinen. De gemeente is er immers voor u als inwoner.

Rik Buddenberg,
Burgemeester Pijnacker-Nootdorp

Digitale versie

We hebben een verkorte digitale versie beschikbaar met de belangrijkste zaken op een rij, deze vindt u in hoofdstukken uit het burgerjaarverslag. Zo leest u hoe we onze inwoners hebben betrokken bij beleid, wat we hebben gedaan op het gebied van dienstverlening, leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Maar ook hoe we zijn omgegaan met bezwaren, klachten en meldingen.

Hoofdstukken uit het burgerjaarverslag