Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Burgerinitiatief

Vindt u dat de gemeenteraad een concreet onderwerp moet bespreken of heeft u een goed idee voor Pijnacker-Nootdorp? Leg dan uw voorstel voor aan de gemeenteraad via een burgerinitiatief.

Uw voorstel mag over bijna alles gaan, maar moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wanneer uw voorstel hieraan voldoet komt het op de agenda van de gemeenteraad. De indiener van een geldig burgerinitiatief krijgt bij de bespreking de gelegenheid zijn/haar voorstel mondeling toe te lichten.

De spelregels

  • U bent 16 jaar of ouder en woont in Pijnacker-Nootdorp. Dus ook jongeren die iets belangrijk genoeg vinden om een burgerinitiatief in te dienen bij de raad, hebben deze mogelijkheid en zijn van harte welkom.
  • Het voorstel wordt door ten minste 10 inwoners ondersteund.
  • Het voorstel gaat over een onderwerp waarover de gemeente mag besluiten.
  • Het mag niet gaan over de gemeentelijke organisatie, procedures, begroting, belasting, personen of over onderwerpen waarover de raad korter dan 2 jaar een besluit heeft genomen.
  • U geeft in uw voorstel duidelijk aan waarover de raad een besluit moet nemen.
  • U maakt globaal een overzicht van wat uw voorstel gaat kosten.

Verordening

In de verordening Burgerinitiatief Pijnacker-Nootdorp kunt u de voorwaarden en spelregels rustig nalezen. Heeft u vragen? Neem contact op met de griffie via griffie@pijnacker-nootdorp.nl of telefonisch 14 015.