Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Burgemeester Francisca Ravestein

Burgemeester Ravestein is voorzitter van het college en van de gemeenteraad.

Contactgegevens
Naam F. (Francisca) Ravestein
Telefoon 015-3626915
E-mail burgemeester@pijnacker-nootdorp.nl

Werkgebied/portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Burgerzaken
 • Communicatie en citymarketing
 • Juridische zaken
 • Handhaving
 • Cultuur
 • Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam/Den Haag (MRDH)
 • Voorzitter bestuurlijk netwerk Cultuur MRDH
 • Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden – GHOR en acute zorg
 • Bestuurlijke Adviescommisie GHOR van het Veiligheidsberaad
 • Dagelijks Bestuur Regionaal Bestuurlijk Overleg politie
 • Bestuurlijke Stuurgroep Meldkamerdomein
 • Voorzitter Ledenraad Regionale Ambulance Voorziening Haaglanden (RAV)
 • Plv. lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden

Nevenfuncties

 • Voorzitter Nederlandse Basketball Bond (NBB) (niet betaald)
 • Bestuur International Wheelchair Basketball Federation (IWBF) (niet betaald)
 • Commissie rechtspositie vereniging oud-parlementariers (VOP)