Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Buitenspreekuren in Delfgauw

Het Driemensschap Delfgauw start dit jaar met enkele spreekuren in de buitenlucht. Het eerste buitenspreekuur is op dinsdag 20 mei van 19.00 tot 20.00 uur bij de skatebaan en voetbalkooi aan de Melkdragerhof.

Bord Delfgauw

Een veilige en prettige leefomgeving vinden we allemaal belangrijk. De bewoners, zowel jong als oud, hebben zelf hier ook invloed op. Bijvoorbeeld door op een prettige manier en met respect en tolerantie met elkaar om te gaan. Jongerenwerkster Lobke Boerefijn, wijkagent John Spaapen en wijkmanager Peter van der Sman – met elkaar het Driemensschap Delfgauw - willen graag hierover met bewoners in gesprek.

Koffie en thee

Heeft u een vraag, opmerking of misschien wel een leuk idee voor uw buurt of wijk? Dan bent u van harte welkom op hun buitenspreekuur. U treft hen aan met een klaptafeltje en wat klapstoeltjes en zelfs voor een kopje koffie, thee of frisdrankje is gezorgd. Later in het jaar volgen nog twee spreekuren op andere locaties in Delfgauw.