Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Buitengebied Pijnacker (geldend)

Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied', betrekking hebbende op het landelijk gebied van de gemeente.

Documenten

Buitengebied wijziging Gravesteijn

Deze herziening heeft betrekking op legalisering van een hoveniersbedrijf aan de Delftsestraatweg. Daartoe werd op de plankaart een bouwperceel opgenomen men de bestemming 'Hoveniersbedrijven Ah (h)'.

Buitengebied 8e herziening wegrestaurant

Deze 8e herziening heeft betrekking op gronden die zijn gelegen ten oosten van Rijksweg 13 op het daar gesitueerde motorbrandstoffenverkooppunt 'Ruyven'.

Buitengebied 11e herziening fietspad

Deze 11e herziening heeft betrekking op het fietspad dat een verbinding voor langzaam verkeer tussen de Oude Leedeweg en de Polderweg vormt.

Buitengebied wijziging Intratuin

Wijziging bestemmingsplan 'Buitengebied' voor perceel Rijskade 3, voor het vestigen van tuincentrum Intratuin.