Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Brandweer Haaglanden

De brandweer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp maakt onderdeel uit van Brandweer Haaglanden en de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH).

Zeven dagen per week, 24 uur per dag, staat de VRH paraat voor de veiligheid van de burgers. Brandweer Haaglanden, de MKA (Meldkamer Ambulancezorg) en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio) werken samen met de negen gemeenten uit de regio. Niet alleen om samen op te kunnen treden als het nodig is, maar ook om samen de voorbereidingen te treffen om rampen of grote incidenten te voorkomen én te bestrijden.

Brandweer Haaglanden

Regionaal Brandweercommandant: Mevr. E.E. (Esther) Lieben
Bezoekadres: Dedemsvaartweg 1, 2545 AP Den Haag
Postadres: Postbus 52155, 2505 CD Den Haag
Telefoon: 088-8868000
Internet: www.vrh.nl

Brandweer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Commandant: Dhr. L. (Lucien) Groenewegen
088-8868300 of lucien.groenewegen@brandweer.vrh.nl

Hoofd Incidentbestrijding: Dhr. L. (Lucien) Groenewegen
088-8868300 of lucien.groenewegen@brandweer.vrh.nl

Hoofd Risicobeheersing: Dhr. A.C. (John) Bergenhenegouwen
088-8868301 of john.bergenhenegouwen@brandweer.vrh.nl

Bezoekadres: Nootdorpseweg 4, 2641 BJ Pijnacker
Postadres: Postbus 52155, 2505 CD Den Haag
Telefoon: 088-8868000
Alarmnummer: 112

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Brandweer Haaglanden via: www.brandweer.nl/haaglanden.