Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Brandveiligheid oranje versieringen

Met het WK voetbal in het vooruitzicht barst de Oranjegekte weer los. Cafés worden versierd en hele straten worden behangen met oranje vlaggetjes. Maar hoe zit het met de brandveiligheid?

Brandweerauto die onder oranje vlaggetjes doorrijdt in een straat

De brandweer van Pijnacker-Nootdorp attendeert zowel ondernemers als mensen die thuis activiteiten met het WK iets gezelligs organiseren, op hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun gasten. Als u iets binnen organiseert, let er dan op dat plastic versieringen licht ontvlambaar zijn en bij brand lelijk kunnen inbranden door druppelvorming. Dit soort versiering is binnen bij bedrijven en horecazaken niet toegestaan.

Hoog genoeg

Wie de buitenboel wil versieren, moet ervoor zorgen dat een brandweerwagen er nog wel onderdoor kan. Versieringen over de rijbaan, bijvoorbeeld naar de overkant van de straat, moeten op minimaal 4,20 meter hoogte hangen. De brandweer zal hier regelmatig op controleren en waar nodig handhavend optreden.

Gastoeters

Sommige gastoeters die gebruikt worden door oranjesupporters blijken zeer brandgevaarlijk gevaarlijk te zijn, omdat ze gevuld zijn met propaangas. Er zijn ook toeters verkrijgbaar die gevuld zijn met een niet brandbaar drijfgas. Deze zijn wel veilig in het gebruik. Heeft u toch een toeter met brandbare vulling, wees dan erg voorzichtig en kom niet in de buurt van open vuur, sigaretten of hete voorwerpen.

Horeca

In de horeca moeten voldoende en goed bereikbare vluchtwegen zijn. Daarnaast zijn gekeurde en gebruiksklare blusmiddelen, goedwerkende noodverlichting en brandveilige versiering de minimale vereisten. Daarnaast moet een horeca-ondernemer erop toezien dat er niet te veel mensen binnen zijn.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of twijfelt u over de brandveiligheid van uw versiering? Neemt u dan contact op met de afdeling Preventie van de brandweer, tel. 088 – 886 8000. De brandweer wenst u een vrolijk en veilig WK toe.