Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

BPZ - Backoffice Publiekszaken

De afdeling Backoffice Publiekszaken zorgt samen met de afdeling Frontoffice Publiekszaken voor een optimale dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De backoffice kan gezien worden als de fabriek, de frontoffice de winkel.

Bij de backoffice worden taken verricht die rechtstreeks voortvloeien uit wet- en regelgeving. Concreet gaat het om zaken als beleid, kwaliteitszorg, verordeningen en reglementen. In feite zorgt de backoffice ervoor dat de frontoffice efficiƫnt en effectief kan werken.

Binnen de afdeling zijn de functies verdeeld over drie vakinhoudelijke teams: Maatschappelijke zaken, Ruimtelijke Zaken en Gegevensbeheer. Deze teams houden zich bezig o.a. met de uitvoering van de wet Werk en Bijstand, bestemmingsplannen, belastingen en het applicatiebeheer voor Publiekszaken.