Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bouwenvelop tussen Geerweg 36 – Laakweg 2 te Nootdorp, ontwerpwijzigingsplan (in procedure)

Het ontwerp ‘Wijzigingsplan Bouwenvelop tussen Geerweg 36 – Laakweg 2 te Nootdorp’ heeft ter inzage gelegen.

Dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan ‘’s-Gravenhout, Geerweg en omgeving’ voor de bouw van één woning.

Inzage

De stukken staan hieronder en kunnen via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kon u een zienswijze indienen.