Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bos- en parkgebied Koningshof

Het parkgebied in het midden van Koningshof en de groene rand rond Koningshof Oost (rond fase 1, 2 en 3) is niet meegenomen in de herinrichting van de wijk. De riolering ontbreekt hier immers.

Visie

Op deze plekken is echter wel achterstallig onderhoud en zijn op termijn maatregelen nodig. Daarom wordt een visie voor dit gebied ontwikkeld.

Groen

Dit doet de gemeente samen met een adviesbureau en de wijkvereniging. Onderdeel van deze visie is dunning van bestaand groen. Dit zorgt voor verjonging en een kwaliteitsverbetering. Daarnaast wordt gekeken waar nieuwe bomen en beplantingen gewenst en natuurvriendelijke oevers mogelijk zijn. Zodra hier meer over bekend is, hoort u dit van de gemeente en de wijkvereniging.