Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

BOR - Beheer Openbare Ruimte

De afdeling Beheer Openbare Ruimte houdt zich bezig met verkeer en infrastructuur, riolering, water, milieu en handhaving.

De afdeling zorgt voor een zo goed mogelijke infrastructuur, bereikbaarheid en verkeersveiligheid en het beheer van de boven- en ondergrondse (riool)waterstelsels.

Ook adviseert Beheer Openbare Ruimte over diverse milieuaspecten zoals afvalstoffen, ecologie, bodem-, water- en luchtkwaliteit, (duurzaam) bouwen en energie.

Om de gemeente leefbaar en veilig te houden controleert de afdeling de regels voor bedrijven en inwoners op het gebied van openbare ruimte, milieu, bouw en ruimtelijke ordening.