Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Boezemzoom (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 29 oktober 2015 het bestemmingsplan ‘Boezemzoom’ gewijzigd hebben vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan omvat vier verschillende ontwikkelingen. Ten eerste wordt de uitbreiding van het aan de Boezemweg gevestigde potgrondbedrijf hiermee mogelijk gemaakt, ten tweede wordt de bedrijfsbestemming voor het perceel aan de Boezemweg 18 zodanig dat er meer parkeerruimte voor vrachtwagens mogelijk is, ten derde wordt het laatste deel van de Oostelijke Randweg geregeld en ten slotte wordt er ten zuiden van Boezem II/Oost een waterberging mogelijk gemaakt.

Het Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de zuidzijde van bedrijventerrein De Boezem, aan de noordoostzijde van de kern Pijnacker. Het plangebied wordt begrensd door (deels toekomstige) bedrijfspercelen aan de noordzijde, de achterzijde van agrarische- en glastuinbouwpercelen langs de Lange Campen aan de zuid- en oostzijde en de achterzijde van percelen langs de Vlielandseweg aan de westzijde.