Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Boezem Oost, vastgesteld (in procedure)

Het bestemmingsplan ‘Boezem Oost’ is vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken hebben voor eenieder ter inzage gelegen. Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan hieronder digitaal beschikbaar en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplangebied is gelegen ten noordoosten van de kern Pijnacker en wordt als volgt begrensd:

  • Aan de westzijde door bedrijventerrein De Boezem;
  • Aan de noordrand door de Katwijkerlaan;
  • Aan de oostzijde door de Groenzoom;
  • Aan de zuidzijde door het glastuinbouwgebied Oostland en de te realiseren Boezemzoom.

In beroep gaan

Wie het niet eens is met de nieuwe juridisch-planologische regeling kon in beroep gaan.