Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Boeiend slotsymposium Ruimte voor ruimte

Twee projecten Ruimte voor ruimte in de gemeente Pijancker-Nootdorp zijn bijna afgerond. Tijdens het slotsymposium Ruimte voor ruimte op 14 februari vierde de gemeente dit moment.

Tijdens het symposium stond de gemeente stil bij de ruimtelijke kwaliteit die met de regeling is behaald. Diverse sprekers belichtten de regeling vanuit verschillende invalshoeken: van de oorspronkelijke bedoeling van de provincie tot aan het sturen op kwaliteit met bijvoorbeeld een inspiratieboek aan het einde van het proces.

Resultaat aan de keukentafel

In de gebieden Lint Oude Leede en Katwijkerbuurt in onze gemeente zijn uiteindelijk voor ruim 34 hectare glas en 15.000 m2 gebouwen saneringsafspraken gemaakt. Vele gesprekken aan de keukentafel hebben geleid tot vrijwillige afspraken. De eerste 17,5 hectare glas is al gesloopt en ook de eerste woningen zijn gebouwd. In totaal gaat het om 88 woningen. Daarnaast worden nog eens 20 ruimte voor ruimtewoningen vanuit de Groenzoom Berkel-Pijnacker in de Katwijkerbuurt gebouwd.

Gewenste ruimtelijke kwaliteit?

Hoe zijn projecten aangepakt, wat zijn succesfactoren en hoe moeten we de resultaten beoordelen? Is er een ruimtelijke kwaliteitsslag behaald? Hier gingen verschillende sprekers op in.

Pijnacker-Nootdorp heeft vooral veel energie gestoken in het planologisch regelen van deelname. Daarbij staat een persoonlijke aanpak richting deelnemers voorop met als basis een vertrouwensrelatie en continuïteit in het project. Nadat het in het bestemmingsplan is geregeld, is het aan de koper van een ruimte voor ruimtekavel om er iets moois van te maken.

De gemeente Barendrecht probeert via de voorlichting richting deelnemers achteraf kopers te sturen naar een goede inpassing van de kavel en woning. Daarbij kun je zelfs met eenvoudige middelen iets moois neerzetten, bijvoorbeeld met een wilgenlaantje.

Een kritische noot kwam van de landschapsarchitect Peter Veenstra. Hij vroeg zich hardop af of de gekozen aanpak uiteindelijk niet alleen leidt tot boekhoudkundige verbeteringen: voor elke 5000 meter glas een woning, en niet echt tot landschappelijke kwaliteitsverbetering. Daar waren - uiteraard - de meningen over verdeeld.

Deelnemers belangrijkste succesfactor

De belangrijkste succesfactor bij het slagen van het project bestaat uiteraard uit de deelnemers zelf. Zonder hun inzet en medewerking zouden deze projecten niet zover zijn gekomen. Wethouder Jaap van Staalduine bedankte de deelnemers uit Oude Leede en de Katwijkerbuurt dan ook met een bijzonder cadeau: een wilgentak die kan uitgroeien tot een knotwilg. Een mooie knipoog naar een belangrijk element in de ruimtelijke kwaliteit van de gebieden.

 13 deelnemers aan ruimte voor ruimte met een wilgentak