Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bijna 12,4 miljoen euro terug verwacht uit IJsland

De gemeente Pijnacker-Nootdorp kan naar verwachting bijna 12,4 miljoen euro tegemoet zien uit IJsland.

Bankbiljetten en losse munten van de euro

In totaal was 12 miljoen uitgezet. De toegekende vordering op de Lansbanki gelden bedraagt in totaal bijna 12,4 miljoen, inclusief rente. Werd in de Jaarrekening van 2011 nog rekening gehouden met een teruggave van 95%, in de Najaarsnota van 2012 wordt nu uitgegaan van de volle 100%.

Hoeveel geld is intussen terug?

Begin juni van dit jaar is de tweede betaling vanuit IJsland naar ons overgemaakt van de Landsbanki claim. Door de verkoop van aandelen in een Engelse supermarktketen is een groot aantal Britse Ponden de boedel ingestroomd. In september volgde nog eens een betaling. In totaal heeft de gemeente nu 6,3 miljoen euro terugontvangen.

Wanneer komt de rest?

De bezittingen van de bank moeten worden verkocht. Het geld dat hiermee vrijkomt wordt verdeeld over de uitstaande geaccepteerde claims. De Noord-Hollandgroep, waartoe ook onze gemeente behoort, is een preferente schuldeiser. Zij heeft voorrang op de 'niet-preferente' schuldeisers.
Degenen die belast zijn met de afhandeling en verdeling van de boedel, schatten in dat het resterende deel vermoedelijk in de komende vijf รก zes jaar wordt ontvangen.

De Noord-Hollandgroep bestaat uit de provincie Noord-Holland, de gemeenten Asten, Amstelveen, Alphen aan den Rijn, Dordrecht, Goes, Graafstroom, Naarden, Opmeer, Pijnacker-Nootdorp, Texel, Veere en Zundert, het waterschap Roer en Overmaas, de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden en Samenwerking Belasting en Waarderen.