Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bijeenkomst Wajongers

Onlangs hield de gemeente Zoetermeer voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal een workshop met jongeren in de Wajong om te leren van hun ervaring op het gebied van school en werk.

Tijdens de bijeenkomst vertelden zeven jongeren en vijf ouders uitgebreid over wat belangrijk is op het gebied van werk, ondersteuning en persoonlijke begeleiding. De gemeente wordt met de invoering van de Participatiewet verantwoordelijk voor het naar werk begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking. Hoewel de huidige Wajongeren niet onder de Participatiewet vallen, kan de gemeente wel veel van hun ervaring leren.

Kennis

Duidelijk werd onder meer hoe belangrijk kennis en ervaring van professionals is, bijvoorbeeld op het gebied van autisme. “Je moet de belevingswereld van iemand met autisme kennen en de juiste taal spreken, anders heeft het geen zin om iemand te begeleiden”. Daarnaast geven de jongeren aan dat het belangrijk is dat contactpersonen of jobcoaches niet te vaak wisselen.

Werk op maat

Een aantal jongeren in de groep is erin geslaagd werk te vinden en is daar blij mee. Zij geven aan hoe dat gelukt is en leggen uit dat bijvoorbeeld een stage een belangrijke opstap kan zijn naar een baan. Maar er zijn ook veel zorgen over het aantal banen en stageplaatsen. “Ik wil wel werken, maar als er geen banen zijn dan lukt het niet”. Ook is er onzekerheid over of hun contract verlengd wordt. Belangrijk is dat werk op maat wordt gemaakt, zodat je werk kan doen dat bij je past en waar je goed in bent. Doel van de workshop was om ervaringen en adviezen te verzamelen. Dat is zeker gelukt. De uitkomsten worden gebruikt bij de invoering van de Participatiewet, die op 1 januari 2015 ingaat.