Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bezwaarschriften, Burgerjaarverslag 2010

Op 1 januari 2010 waren 54 bezwaarschriften in behandeling. In de loop van 2010 zijn daar 177 nieuwe bezwaarschriften bijgekomen. De totale werkvoorraad in 2010 betrof dus 231 zaken. Hiervan zijn 139 zaken afgehandeld. Op 31 december 2010 waren nog 92 zaken in behandeling.

Het percentage bezwaren dat binnen de afhandelingstermijn is afgedaan (inclusief verdaging) bedraagt 81%. Dit is een aanzienlijke verbetering van bijna 10% ten opzichte van 2009. Na de inhaalslag van 2009 is in 2010 de afstemming met de vakafdelingen verder geconsolideerd. Ook is een groot aantal zaken in overleg met belanghebbenden versneld afgedaan. In 2011 willen wij bezwaarschriften in 90% van de gevallen binnen de wettelijke termijn afhandelen.

Doorlooptijd van alle afgedane bezwaarschriften 2010* 2009*
Binnen termijn 81% 72%
Overschrijding 1 tot 4 weken 2% 7%
Overschrijding 5 tot 10 weken 5% 6%
Overschrijding meer dan 11 weken 12% 15%
Totaal 100% 100%

* Rekening houdend met te rechtvaardigen oorzaken van verlenging.

Resultaat van alle afgedane bezwaren 2010 2009
Aantal % Aantal %
Gegrond 25 18% 26 10%
Ingetrokken 21 15% 39 16%
Behandeling gestaakt 1 1% 18 7%
Niet-ontvankelijk 18 13% 24 10%
Onbevoegd 9 6% 8 3%
Ongegrond 65 47% 131 53%
Totaal 139 100% 246 100%

Uit de tabel blijkt dat het percentage gegronde bezwaren licht is gestegen. Het aandeel ongegronde bezwaren is iets gedaald.