Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bewonersgroen Tolhek: Liever struiken dan zwaailichten

Het opfleuren van openbare plekken met bloemen en planten is mogelijk met een gemeentelijke bijdrage, als u bereid bent deze plek voor langere tijd te onderhouden. Ingeborg Rietveld en haar buren maakten hier dankbaar gebruik van. Een kaal deel van de geluidswal langs de N470, grenzend aan hun woningen, werd beplant met flink wat groen.

De woning van Ingeborg aan De Kolk grenst aan de geluidswal langs de N470. Juist op deze plek is de beplanting van de geluidswal met enkele meters onderbroken.

“Zo heeft de landschapsarchitect het ontworpen, maar wij zien liever groen. Bovendien vonden wij het vervelend om vanuit de woonkamer telkens de bovenste meter van de vrachtwagens te zien. Daarnaast stoorden we ons aan de zwaailichten van vooral strooiwagens in de winter. Ook de buren hadden hier last van, of stoorden zich aan het zicht op de verkeersborden.”

Vraatzuchtige schapen

Eerdere pogingen om de afscheiding te vergroenen leverden niet het gewenste resultaat. Ingeborg:

“Er grazen regelmatig schapen, die telkens de begroeiing opvraten, of schors van de bomen aten, die daardoor dood gingen. De herders probeerden het groen wel te beschermen, maar dat was vaak niet afdoende. Van de schapen kwamen we niet af, vanwege een gemeentelijk contract over de begrazing. Samen met mijn buren heb ik de gemeente gevraagd om planten voor een aansluitende groenstrook. Uiteindelijk is in november een grote hoeveelheid verschillende planten en struiken afgeleverd. Een dode boom is vervangen. Verder is de grond vooraf gefreesd om het planten te vergemakkelijken.”

Initiatief nemen, loont

Samen met de buren heeft Ingeborg de planten in drie stroken in de grond gezet. De begroeiing sluit aan op de bestaande beplanting. De hele strook kan makkelijk worden afgezet met schrikdraad, wat betere bescherming biedt tegen vraat door schapen. Het duurt natuurlijk nog even voordat alles goed is gegroeid, maar toch kijkt Ingeborg tevreden terug op haar actie:

“Het is goed om initiatief te nemen, want dat levert wel wat op.” Maar ze is nog niet klaar: “Aan Rijkswaterstaat heb ik gevraagd of er nog iets kan worden gedaan aan de felle ledlampen langs de N470.”

Ook Bewonersgroen in uw buurt?

Wilt u samen met uw buren openbaar groen in uw buurt onderhouden of verfraaien? Doe dan een aanvraag voor bewonersgroen. Kijk op onze website onder Loketten>alle producten en diensten>Bewonersgroen voor meer informatie