Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bewonersgroen: adopteer een stukje openbaar groen in uw straat

Wilt u vrijwillig een stukje openbaar groen in hun eigen woonomgeving zelf onderhouden? Dan kunt u zich daarvoor aanmelden.

Hiermee krijgen bewoners meer invloed op het uiterlijk van het openbaar groen in hun woonomgeving. En omdat bewoners op een ontspannende manier met elkaar aan de slag gaan, versterkt dat de onderlinge contacten en daarmee de sociale samenhang en betrokkenheid bij de straat of buurt. We noemen het daarom ook “bewonersgroen”.

Wat is bewonersgroen?

Bewonersgroen is het vrijwillig onderhouden van een stukje openbaar groen door bewoners. Het kan gaan om bijvoorbeeld een groenstrook, een plantsoen of een hofje. Ook is het mogelijk om met een groep bewoners een buurttuin te realiseren. Voorwaarde van het adopteren is wel dat de grond eigendom blijft van de gemeente en dat het groen een openbaar en groen karakter behoudt. Bewoners kunnen het bewonersgroen anders inrichten. Hiervoor draagt de gemeente eenmalig €2,50 per m2 bij in de kosten van de aankoop van andere beplanting.

Wanneer kom ik voor het adopteren van groen in aanmerking?

Om het groen zelf te mogen beheren (en anders in te richten) is het belangrijk dat er draagvlak voor is in uw omgeving. De gemeente hanteert daarvoor als richtlijn dat minimaal drie bewoners, woonachtig op verschillende adressen, zich actief gaan inzetten bij het onderhouden van het bewonersgroen. Deze bewoners moeten aannemelijk maken dat zij in staat zijn het adoptiegroen langdurig te onderhouden en dat de andere omwonenden daar geen zwaarwegende bezwaren tegen hebben.

Hoe kan ik een aanvraag doen?

Er is een aanvraagformulier beschikbaar om een verzoek te doen aan de gemeente. Nadat het formulier met een tekening naar de gemeente is gestuurd, neemt de gemeente contact met u op om afspraken te maken. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en in het groen dat door de bewoners geadopteerd gaat worden, komt een paaltje met het logo “bewonersgroen”.

Wilt u meer weten?

Kijk bij het product Bewonersgroen. U treft daar het aanvraagformulier en alle spelregels aan.