Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bestuurlijke agenda en coalitieafspraken

De fracties van VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks hebben besloten in de raadsperiode 2010- 2014 samen een coalitie te vormen en een College van B&W samen te stellen.

Er zijn functioneringsafspraken gemaakt en de coalitie heeft een bestuurlijke agenda op hoofdlijnen opgesteld.

Prioriteiten

De bestuurlijke agenda geeft richting aan het functioneren en aan de prioriteitsstelling van het college en de ondersteunende organisatie. In de vergadering van 27 mei zijn de wethouders be√ędigd en is de bestuurlijke agenda toegelicht aan de raadsleden, pers en publiek.