Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bestrijding schadelijke planten (invasieve exoten)

Invasieve exoten zijn planten die niet van nature in Nederland voorkomen. Deze planten hebben hier weinig natuurlijke vijanden. Daardoor kunnen ze uitgroeien tot een plaag. In Pijnacker-Nootdorp komen twee schadelijke exoten voor: de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw.

Bladeren van de Japanse duizenknoop

Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) is een snelgroeiende soort die zo’n vier meter hoog kan worden. De plant is lastig te bestrijden: hij groeit enorm sterk, kan goed tegen bestrijdingsmiddelen en verspreidt zich gemakkelijk. De wortels van de plant gaan meters diep en verspreiden zich van daaruit verder. ’s Winters sterft het bovengrondse stuk van de plant af en in het het voorjaar komt het weer op.

Wat zijn de risico’s van de Japanse duizendknoop?

De plant kan economische en/of ecologische schade aanrichten. Economisch: schade aan funderingen en infrastructuur. Ecologische schade: de plant verdringt inheemse plantensoorten door de grote groeikracht en het dichte bladerdek.

Hoe herken ik de Japanse duizendknoop?

U kunt de Japanse duizendknoop in het voorjaar (maart-april) herkennen als de eerste spruiten boven schieten. Jonge plantjes hebben duidelijke rode nerven die in de loop van het voorjaar steeds verder groen verkleuren. Uiteindelijk wordt de Japanse duizendknoop een grote, bossige struik. De holle stengels van de plant zijn groen en hebben rode vlekken aan de buitenkant. Het blad is helder groen en tot zo’n twaalf centimeter groot. De plant bloeit in crèmekleurige aren (augustus-september).

Wat moet ik doen als ik de Japanse duizendknoop in het openbaar groen zie staan?

We willen de verspreiding van de Japanse duizendknoop in kaart brengen. Heeft u deze plant in het openbare groen zien staan? Geef het dan aan ons door. Kijk eerst op de interactieve kaart of de locatie al bij ons bekend is. Staat de locatie er nog niet bij? Dan kunt u een melding doen via het Meldpunt Leefomgeving, per telefoon (14 015) of e-mail (info@pijnacker-nootdorp.nl).

Wat doet de gemeente om de Japanse duizendknoop te bestrijden?

De manier waarop we de Japanse duizendknoop bestrijden hangt af van de locatie en de hoeveelheid. Als eerste willen we voorkomen dat de plant zich verder verspreidt. Vervolgens halen we alle bovengrondse en ondergrondse delen van de plant weg. Soms veranderen we het perk waar we de Japanse Duizendknoop hebben gevonden in een grasveldje.

Hoe kan ik de Japanse duizendknoop in mijn eigen tuin bestrijden?

Komt u de plant in uw eigen tuin tegen? Dan kunt u het beste de bovengrondse delen om de twee weken weghalen en bij het restafval weggooien (niet bij het GFT).

Bloemschermen van de reuzenberenklauw

Reuzenberenklauw

De reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) komt oorspronkelijk uit Zuidwest-Azië. De plant kan tot vier meter hoog worden. Sinds 2017 staat de plant op de Unielijst van invasieve soorten. Dit betekent dat alle landen van de Europese unie verplicht zijn de plant te bestrijden. De reuzenberenklauw moet niet worden verward met de gewone berenklauw (Heracleum sphondylium). Die is een stuk kleiner (maximaal twee meter).

Wat zijn de risico’s van de reuzenberenklauw?

De plant staat bekend om de ernstige brandwonden die ontstaan na contact. Dit komt door de -voor mensen- giftige furocoumarinen. Contact met de ogen kan zelfs leiden tot blindheid. Mede door de grotere bladeren vormt de plant ook een bedreiging voor inheemse planten.

Hoe herken ik de reuzenberenklauw?

De reuzenberenklauw herkent u aan de schermvormige witte bloeiwijze in de maanden juni-augustus. Daarna sterft de plant bovengronds af. In het voorjaar komt hij weer op.

Wat moet ik doen als ik de reuzenberenklauw aantref in het openbaar groen?

Maak een melding in Meldpunt Leefomgeving en geef daarbij aan waar u de plant aangetroffen hebt. Het kan ook per telefoon (14 015) of e-mail (info@pijnacker-nootdorp.nl).

Wat doet de gemeente om de reuzenberenklauw te bestrijden?

Al vroeg in het voorjaar steken we de planten uit. Speelplekken en doorgaande voet- en fietspaden krijgen daarbij de hoogste prioriteit. Daarna wordt de plant ook op andere locaties verwijderd. Bijvoorbeeld door maaien of begrazen (schapen zijn dol op reuzenberenklauw).

Hoe kan ik de reuzenberenklauw in mijn eigen tuin bestrijden?

  • Belangrijk is om huidcontact te vermijden. Draag daarom beschermende kleding en reinig uw gereedschap na afloop.
  • Steek de plant in het vroege voorjaar al uit (inclusief wortel), want dan is de plant nog klein.
  • Staat de plant al in bloei? Verwijder dan in ieder geval de bloeischermen. Daarmee voorkomt u zaadzetting en verdere verspreiding.
  • Als de plant al uitgebloeid is,verwijder dan voorzichtig de oude bloeischermen (met zaad).
  • Herhalen als de plant het jaar erop terugkomt.